پرتال مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری تـــهــران

دعوت به همکاری
چنانچه علاقمند به همکاری با مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری در امور آموزشی هستید، با انتخاب فراخوان مورد نظر از لیست زیر نسبت به تکمیل و ارسال فرم تقاضای همکاری اقدام نمایید.
دعوت به همکاری از اساتید سال 1399