پرتال مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری تـــهــران

تقویم آموزش

اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه آزمون های غیر حضوری
1399/08/25 اطلاعیه دوره های توجیهی بدو خدمت
راهنمای ثبت نام و آزمون الکترونیکی
گواهینامه آزمون های غیرحضوری
راهنمای ادوبی کانکت برای دوره های وبیناری
تکمیل فرم ارزیابی دوره
تکمیل پرسشنامه ارزیابی مطلوبیت دوره آموزشی
دعوت به همکاری از اساتید
تکمیل فرم آمادگی همکاری جهت تدریس
استعلام گواهینامه و سوابق آموزشی
مشاهده سوابق آموزشی

آخرین عناوین کتابخانه

دستورالعمل راهنمای پرتال آموزش(ویژه فراگیران) مستند فرم خام رزومه مدرس دستورالعمل راهنمای یادگیری الکترونیکی آموزش(ویژه فراگیران)