پرتال آموزش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری تـــهــران

تقویم آموزش

اخبار و اطلاعیه ها

قابل توجه متقاضیان آزمون های غیر حضوری
اطلاعیه مهم در هنگام ورود به پرتال
تعریف کلمه عبور برای فراگیران دستگاه ها
نام کاربری و رمز ورود برای رابطین دستگاه ها
عدم صدور گواهی نامه به دلیل عدم تکمیل فرم ارزیابی
تکمیل فرم ارزیابی دوره
تکمیل پرسشنامه ارزیابی مطلوبیت دوره آموزشی
دعوت به همکاری از اساتید
تکمیل فرم آمادگی همکاری جهت تدریس
احراز صلاحیت آموزشی
مشاهده سوابق آموزشی

آخرین عناوین کتابخانه

دستورالعمل راهنمای پرتال آموزش(ویژه فراگیران)
مستند فرم خام رزومه مدرس
دستورالعمل راهنمای یادگیری الکترونیکی آموزش(ویژه فراگیران)
نرم افزا ازمون الکترونیکی